Gymnasial yrkesutbildning lärling

Tillsammans skapar vi möjligheter!

En lärlingsutbildning ger ditt företag möjlighet att få nya medarbetare med rätta kunskaper. Utbildningen anpassas utifrån lärlingens behov och företagets efterfråga. Utbildningen är en mix mellan skola och yrkespraktik med ett flexibelt upplägg och en grundutbildning att senare bygga vidare på utifrån förtagets egna behov.

Alla vinner på jobbet!

Företagsreferenser

Lärlingsakademin Skåne Nordost ger företag en möjlighet att skaffa nya medarbetare med rätt kompetens.
För unga vuxna, som inte har något jobb, är det en unik chans att komma in på arbetsmarknaden.
Vi samarbetar med Lärlingsakademin Skåne Nordost: