Aktuellt

Nya grupputbildningar som startar till hösten 2022

 

Kock i kombination med svenska som andra språk, start 221114   

 

Vi kommer under hösten att hålla allmänna digitala och fysiska infomöten om våra Lärlingsutbildningar

29/11 På VLC med möjlighet att delta digitalt.

Anmäl ditt deltagande på:

http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen

Läs mer om våra utbildningar på skanevux.s