Informationsträffar

Informationsträffar våren 2019

Hässleholm, Norra Station 8 B, vån 2

– Måndag 21 januari kl. 15-16.30 information och tid till frågor

– Tisdag 19 mars kl. 12.30-16 mässa What Works

– Måndag 1 april kl. 15-16.30 information och tid till frågor

 

Kristianstad VLC, Lasarettsboulevarden 2E

– Onsdag 23 januari kl. 14-15 vån 3

– Onsdag 10 april kl. 14-15 vån 1

– Onsdag 12 juni kl. 14-15 vån 1

 

Ungdomstorget Kristianstad, Kanalgatan 24

– Torsdag 14 mars kl. 14-15

– Torsdag 9 maj kl. 14-15

 

Osby Lärcenter, Södra Portgatan 28

– Fredag 12 april kl. 11

 

Göinge utbildningscenter, Källgatan 12, Sibbhult

– Inspirationsdag onsdag 8 maj kl. 9-12