Informationsträffar

Informationsträffar hösten 2018

Hässleholm, Norra Station

– Måndag 8 oktober kl. 14-15

– Måndag 12 november kl. 14-15

– Måndag 10 december kl. 14-15

 

Kristianstad VLC, Lasarettsboulevarden 2E

– Onsdag 3 oktober kl. 14-15

– Onsdag 7 november kl. 14-15

– Onsdag 5 december kl. 14-15

 

Ungdomstorget Kristianstad, Kanalgatan 24

– Torsdag 25 oktober kl. 14-15

 

Osby Lärcenter

– Onsdag 10 oktober kl. 10.30-11.30

 

Göinge utbildningscenter, Källgatan 12, Sibbhult

– Inspirationsdag 16 oktober kl. 10-13

 

Arbetsförmedlingens jobb och utbildningsmässa på Krinova, Kristianstad

– Tisdag 30 oktober kl. 10-13

 

Observera att vi från och med juli 2018 ingår i vuxenutbildningens ordinarie utbud

och därmed inte har kvar den övre åldersgräns på 24 eller 29 år som fanns i projektet.
Det innebär också att vi kan ta emot sökande via andra kommuner på det sätt som
sker i all kommunal vuxenutbildning.