Tillsammans skapar vi möjligheter!

Vår lärlingsutbildning ger ditt företag möjligheten att få nya medarbetare med rätt kunskap.
Lärlingsutbildning är en gammal tradition som är tillbaka.

Vad innebär en lärlingsutbildning?

En lärlingsutbildning är en mix av inlärning på en lärlingsplats och klassrumsinlärning. Lärlingen utbildas minst 70% av sin utbildningstid på ett företag. Utbildningen anpassas utifrån lärlingens förutsättningar och företagets behov. Denna utbildningsform säkerställer att lärlingen får det yrkeskunnande som är viktigast inom yrket och specifikt för arbetsplatsen.

Utbildningen är en mix mellan skola och yrkespraktik med ett flexibelt upplägg och en grundutbildning att senare bygga vidare på utifrån företagets egna förutsättningar.

Hur går det till?
Kontakt sker mellan ditt företag och den blivande lärlingen via Lärlingsakademin.
När allt är klart och alla är överens antas lärlingen till utbildningen. Företaget väljer ut en lämplig handledare.
Handledarutbildning finns digitalt på skolverkets hemsida. En lärare kopplas in och tillsammans med företagets handledare och vår matchare planerar de vad utbildningen ska innehålla.

Kostnad för företaget?
Att ta emot en lärling kostar ingenting. Företaget får en viss ersättning. Lärlingen är försäkrad genom Lärlingsakademin.

Elever utbildas till största delen på ditt företag. Eleven finansierar sina studier genom studiemedel från CSN.

Tveka inte utan ta kontakt med oss för mer information.