Alla vinner på jobbet!

Vill du snabbt komma ut i arbetslivet men saknar den teoretiska utbildningen och den praktiska kunskapen? Lärlingsakademin ger dig den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Hur går det till?

Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som bedrivs inom komvux. Skillnaden mellan lärlingsutbildning och vanlig yrkesutbildning är att ditt klassrum är en arbetsplats. Du tillbringar minst 70 % av din utbildning på en arbetsplats och till din hjälp finns en särskilt utsedd handledare som tillsammans med din yrkeslärare är ansvarig för utbildning där. Vi gör upp en studieplan som är helt individuell för dig.

Teori
Du läser teori en gång i veckan med en yrkeslärare från Lärlingsakademin. Denna kombination ger dig möjligheten att sammankoppla teori och praktik på ett unikt sätt. Det är samma ämnesplaner som på den skolförlagda varianten av yrkesprogram och du får betyg i dina avklarade kurser.

Yrkesområden
Våra lärlingsutbildningar är inom yrkesområden där det behövs arbetskraft, och där det därför är lättare att få jobb. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen. Utbildningens längd varierar mellan en till fyra terminer beroende på yrkesområde och din bakgrund. Som lärlingsstuderande kan du söka lån och/eller bidrag via CSN.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial. Lärlingsakademin vänder sig till dig som bor i Skåne Nordost.

 

Läs mer om våra våra yrkesområden:

Bageri
Barnskötare
Träarbetare
Butikssäljare
Fordon
Industri – Svets / CNC
Kock
Kylmontör
Målare
VVS
Undersköterska
Övriga utbildningar