Alla vinner på jobbet!

Vill du snabbt komma ut i arbetslivet men saknar den teoretiska utbildningen och den praktiska kunskapen? Lärlingsakademin ger dig den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Hur går det till?

Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som bedrivs inom komvux. Skillnaden mellan lärlingsutbildning och vanlig yrkesutbildning är att ditt klassrum är en arbetsplats. Du tillbringar minst 70 % av din utbildning på en arbetsplats och till din hjälp finns en särskilt utsedd handledare som tillsammans med din yrkeslärare är ansvarig för utbildning där. Vi gör upp en studieplan som är helt individuell för dig.

Teori
Du läser teori en gång i veckan med en yrkeslärare från Lärlingsakademin. Denna kombination ger dig möjligheten att sammankoppla teori och praktik på ett unikt sätt. Det är samma ämnesplaner som på den skolförlagda varianten av yrkesprogram och du får betyg i dina avklarade kurser.

Yrkesområden
Våra lärlingsutbildningar är inom yrkesområden där det behövs arbetskraft, och där det därför är lättare att få jobb. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen. Utbildningens längd varierar mellan en till fyra terminer beroende på yrkesområde och din bakgrund. Som lärlingsstuderande kan du söka lån och/eller bidrag via CSN.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial. Lärlingsakademin vänder sig till dig som bor i Skåne Nordost.

 

Läs mer om våra våra yrkesområden:

Bageri
Barnskötare

balloons-1615032_1280-1

Start 5 augusti 2019– du kan göra din ansökan via webben. Kom ihåg att bifoga bilagor, personligt brev och tidigare betyg för att din ansökan ska vara fullständig.  8 platser.

Sista ansökningsdag 17 maj. 

Du får antagningsbesked via mail efter den 31 maj.

Lärlingsutbildning

Att gå en lärlingsutbildning med inriktning barnskötare innebär att du lär dig yrket på en arbetsplats. Arbetsplatsen blir ditt klassrum. Du tillbringar minst 70 % av din utbildning där och till din hjälp finns en särskilt utsedd handledare. Du får även regelbundet undervisning i vissa teoretiska och praktiska moment av din yrkeslärare som tillsammans med din handledare följer din kunskapsutveckling. Denna kombination ger dig möjlighet att sammankoppla teori med praktik på ett unikt sätt.

Vad leder utbildningen till?

Efter genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg har du möjlighet att söka jobb som barnskötare. Arbetsgivarna kan även kräva kunskaper i svenska språket, matematik och engelska på gymnasienivå. Lärlingsutbildning omfattar enbart yrkeskurserna. Svenska, matematik och engelska studerar du via komvux i hemkommunen före eller efter utbildningen.

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge barnen omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i ditt arbete. Du äter med barnen, läser sagor och bakar eller planterar växter. Du hjälper barnen praktiskt på många sätt, det kan vara matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Du ska se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada.

Små barn sover middag på förskolan och det ingår i ditt jobb att natta dem och vara i närheten om något barn skulle vakna.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Viktigt att tänka på!

Du ska vara ansvarsfull. Du ska ha förmåga att inspirera och stödja andra. Du ska kunna göra många saker samtidigt och vara uppmärksam. Du måste vara stresstålig och inte störas av hög ljudnivå. Att arbete med små barn innebär en hel del lyft och obekväma arbetsställningar samt frekvent kontakt med fukt och vatten som torkar ut huden och kan öka risk för eksem.

Arbetsgivarna kan även kräva kunskaper i svenska språket, matematik och engelska på gymnasienivå.

 Hur ser utbildningen ut?

Det är samma ämnesplaner som det nationella yrkespaketet för Barnskötare enligt Skolverket.

Du får betyg i dina avklarade kurser.

Lärande och utveckling                           100p

Människors miljöer                                  100p

Pedagogiskt ledarskap                             100p

Kommunikation                                        100p

Hälsopedagogik                                         100p

Aktivitetsledarskap                                   100p

Specialpedagogik 1                                    100p

Pedagogiska teorier och praktiker         100p

Etnicitet och kulturmöten                       100p

Grundläggande vård och omsorg           100p

 

Barns lärande och växande                      100p

Pedagogiskt arbete                                     200p

Skapande verksamhet                               100p

 

Utbildningen sökes via webben. En fullständig ansökan ska innehålla betyg och personligt brev som bifogas som PDF-filer i webbansökan.

Utbildningens längd är 70 veckor.

Som lärlingsstuderande kan du söka bidrag och/eller lån via CSN. Se över din studieekonomi i god tid tillsammans med vägledaren i hemkommunen.

Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial.

Bygg
Handel – Butik och sälj
Fordon
Industri – Svets / CNC
Kock-Livsmedel
Kylmontör
Stenarbetare/Stenhuggare
VVS
Vård
Övriga utbildningar