Individuell start

För dig som vet vad du vill och redan har ordnat en egen praktikplats.
Boka ett möte så berättar vi mer om vad det innebär!

Du kontaktar Lärlingsakademin och gör en ansökan. Vi kontaktar praktikplatsen och säkerställer att du får den utbildning du behöver. Vi ansvarar för upprättande av studieplan och kontakt med skola/utbildningsanordnare. Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som bedrivs inom komvux. Skillnaden mellan lärlingsutbildning och vanlig yrkesutbildning är att ditt klassrum är en arbetsplats. Du tillbringar minst 70 % av din utbildning på en arbetsplats och till din hjälp finns en särskilt utsedd handledare som tillsammans med din yrkeslärare är ansvarig för utbildning där. Utbildningens längd samt start- och slutdatum är individuella och beror bland annat på arbetsgivarens önskemål, dina tidigare erfarenheter och branschkrav. När du är klar har du en yrkesutbildning och betyg i slutförda kurser.
Lärlingsutbildningen ger dig stora chanser till jobbmöjlighet efter avslutade studier då du redan etablerat dig i branschen. Du får också viktiga kontakter inför framtida jobbsökande.