Sök till vår introduktionskurs

Vår introduktionskurs

Syftet med introduktionskursen är att förbereda dig inför kommande lärlingstid. För dig som satsar på en lärlingsutbildning är det viktigt att beslutet är väl genomtänkt. Det är viktigt att känna till yrket – arbetsuppgifter, arbetsmarknadsläget, lönebild etc.

Innehåll
Kursen kommer att ge dig kunskaper om de grundläggande krav som arbetsgivare har på sina anställda. Du ska också känna till vad arbetsgivarna förväntar sig av dig som lärling.
Under kurstiden arbetar du både enskilt och i grupp. Du arbetar med dina egna styrkor och förmågor och kopplar det till den kommande yrkesrollen.

Studiebesök och vägledning
Det förekommer studiebesök, besök av inbjudna föreläsare och friskvårdsaktiviteter. Du kommer att få personlig feedback och även tips inför de teoretiska studier som är en del av lärlingsutbildningen.

Du kommer att ha löpande kontakt med samordnare och studievägledare. Samordnare är den person som hjälper dig att hitta rätt lärlingsplats. Tillsammans kommer ni också att göra besök hos arbetsgivare. Kursen, som är på heltid och är förlagd till VLC i Kristianstad. Efter de 4 första veckorna på VLC, följer 2 veckors prova-på-praktik på ett företag.

Produktblad för utskrift; Introduktionskurs lärling