Historik

Genom lärlingsplatser ville man sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden.
Mot denna bakgrund startades Lärlingsakademin Skåne Nordost.

Projektets bakgrund
Sverige har sedan flera år en hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga utan fullföljd gymnasieutbildning. Utan vare sig utbildning eller erfarenhet är vägarna in i arbetslivet ofta långa och snåriga. 2011 kom därför ett initiativ från Regeringens sida att satsa på lärlingsutbildning bland unga. Genom lärlingsplatser ville man sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund startades Lärlingsakademin Skåne Nordost.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuds unga vuxna att gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagda på en arbetsplats och resten är undervisning är i skola och självstudier.
Utbildningen utgår ifrån den gymnasial yrkesutbildning och vi kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis, vård, restaurang och livsmedel, bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera.

Utbildningarna är olika långa beroende på vilken inriktning man väljer och på hur mycket man har med sig sedan innan. Den kortaste utbildningen är 20 veckor och den längsta ca 2 år. Utbildningarna är studiemedelsberättigade från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Lärlingsakademin Skåne Nordost 1.0 pågick perioden januari 2012 till 2014. Lärlingsakademin var ett samarbetsprojekt mellan sju kommuner i Nordöstra Skåne och Arbetsförmedlingen, Region Skåne, skolor och lokala företag. De deltagande kommunerna var Kristianstad, Bromölla, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Olofström och Sölvesborg. Kristianstads kommun var projektägare. Projektledare var Marie Strandberg.

Projektet hade en budget på 30 miljoner kronor. En tredjedel av budgeten finansierades av EU som ett socialfondsprojekt inom den Europeiska Socialfonden (ESF). De deltagande kommunerna stod för återstående delar av budgeten. Under projekttiden deltog ungefär 280 elever.

Vid projektets slut hade 75 procent av ungdomarna kommit i arbete direkt efter avslutad utbildning. Efter ytterligare några månader hade 92 procent av deltagarna kommit i arbete. Lärlingsakademin lever kvar i Skåne Nordosts regi även efter projektets avslut.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost 2.0 som pågår till och med 31 januari 2017 ska 234 elever delta. Idag är det ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner i Nordöstra Skåne, Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge samt arbetsförmedlingen, Region Skåne, skolor och lokala företag.  Budgeten är på ca 25 miljoner kronor där drygt två tredjedelar är finansierade av EU socialfond. Kristianstads kommun är projektägare. Projektledare är Lana Perico Norling.

Tilläggsansökan: Våren 2017 gjordes en tilläggsansökan som började gälla under maj 2017. Den innebar en förlängning av projektet tom den 30 juni 2018 och höjd åldersgräns för sökande deltagare upp till 29 år.

Projektgruppen består av:
Rektor, Projektledare , SYV-Vägledare, Matchare, Administratör, Specialpedagog, Yrkeslärare och Handledare.

Från den 1 juli 2018 är Lärlingsakademin en del av vuxenutbildningen i Skåne Nordost. Vuxna i behov av yrkesutbildning kan välja mellan yrkesutbildningar av olika slag. Projektet är avslutat med gott resultat, många personer har fått tillgång till lärlingsutbildning för vuxna!