Är teoridelen mindre viktig än praktikdelen i en lärlingsutbildning?

Publicerades den 11 maj 2020

Både teoridel och praktikdel är viktiga. Det är meningen att du ska få nytta av dina praktiska kunskaper i teoridelen och tvärtom. Båda delarna väger in i ditt betyg i kurserna.