Barnskötare

Publicerades den 4 november 2016

Nästa start av barnskötare i grupp är inte fastställd. Vi återkommer här när starten är planerad.

Lärlingsutbildning

Att gå en lärlingsutbildning med inriktning barnskötare innebär att du lär dig yrket på en arbetsplats. Arbetsplatsen blir ditt klassrum. Du tillbringar minst 70 % av din utbildning där och till din hjälp finns en särskilt utsedd handledare. Du får även regelbundet undervisning i vissa teoretiska och praktiska moment av din yrkeslärare som tillsammans med din handledare följer din kunskapsutveckling. Denna kombination ger dig möjlighet att sammankoppla teori med praktik på ett unikt sätt.

Vad leder utbildningen till

Efter genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg har du möjlighet att söka jobb som barnskötare. Arbetsgivarna kan även kräva kunskaper i svenska språket, matematik och engelska på gymnasienivå. Lärlingsutbildning omfattar enbart yrkeskurserna. Svenska, matematik och engelska studerar du via komvux i hemkommunen före eller efter utbildningen.

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge barnen omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i ditt arbete. Du äter med barnen, läser sagor och bakar eller planterar växter. Du hjälper barnen praktiskt på många sätt, det kan vara matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Du ska se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada.

 

Viktigt att tänka på

Du ska vara ansvarsfull. Du ska ha förmåga att inspirera och stödja andra. Du ska kunna göra många saker samtidigt och vara uppmärksam. Du måste vara stresstålig och inte störas av hög ljudnivå. Att arbete med små barn innebär en hel del lyft och obekväma arbetsställningar samt frekvent kontakt med fukt och vatten som torkar ut huden och kan öka risk för eksem.

Arbetsgivarna kan även kräva kunskaper i svenska språket, matematik och engelska på gymnasienivå.

 Hur ser utbildningen ut

Det är samma ämnesplaner som det nationella yrkespaketet för Barnskötare enligt Skolverket.

Utbildningen sökes via webben. En fullständig ansökan ska innehålla betyg och personligt brev som bifogas som PDF-filer i webbansökan.

Som lärlingsstuderande kan du söka bidrag och/eller lån via CSN. Se över din studieekonomi i god tid tillsammans med vägledaren i hemkommunen.

Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial.