Hur försörjer jag mig under studietiden?

Publicerades den 11 maj 2020

De flesta elever inom vuxenutbildningen söker studiemedel eller studiestartstöd från CSN. Det kan även finnas andra typer av finansiering för vissa personer. Du behöver kolla upp vad som gäller för dig med din studievägledare i hemkommunen eller din nuvarande handläggare.

Läs mer om bidrag och lån på CSNs hemsida