Hur snart kan jag starta efter att jag gjort min ansökan?

Publicerades den 11 maj 2020

Det är beroende på vilken utbildning du har valt och om du startar individuellt eller i grupp. De flesta utbildningar har flera starter per år. När det gäller längre grupputbildningar kan du få vänta lite på din start.

På grund av den rådande situationen med Covid-19 nu, startar vi inga utbildningar förrän tidigast till hösten-2020.