Industri – Svets / CNC

Publicerades den 10 maj 2016

Vad leder utbildningen till

Efter genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg, har du möjlighet att söka jobb som svetsare eller CNC-operatör. Du har lärt dig bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen har gett dig kunskaper om helheten i den industriella verksamheten såväl i produkt- och produktionsplanering som i själva produktionen.

Viktigt att tänka på

I industrin förekommer skiftarbete, detta innebär att du arbeta olika tider på dygnet.

Hur ser utbildningen ut 

Det är samma ämnesplaner som på den skolförlagda varianten av yrkesprogrammet och du får betyg i dina avklarade kurser.

Svets:

Ritningsläsning – 100p

Produktionskunskap – 100p

Interna transporter – 50p

Profilfördjupning – 50p

Svets grund – 100p

Kälsvets – 300p

Totalt 800p

 

CNC:

Ritningsläsning – 100p

Produktionskunskap – 100p

Interna transporter – 50p

Profilfördjupning – 50p

Produktionsutrustning 1 – 100p

Produktionsutrustning 2 – 100p

CNC – 200p

Totalt 800p

Utbildningens längd är på drygt 40 veckor

Som lärlingsstuderande kan du söka bidrag och/eller lån via CSN.

Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial.