Kan jag få stöd och hjälp under mina studier?

Publicerades den 11 maj 2020

På lärlingsakademins elevhälsa finns både kurator och speciallärare på plats. Specialläraren kan hjälpa dig med dina teoretiska studier. Hjälpmedel finns att tillgå om du har behov att det.