Kock

Publicerades den 10 maj 2016

Vad leder utbildningen till

Efter genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg har du möjlighet att söka jobb på flera olika typer av arbetsplatser inom restaurangbranschen. Det kan vara på allt ifrån en liten kvarterskrog till en stor konferensanläggning. Man kan även arbeta i ett storkök på en skola eller i delikatessköket på en stormarknad.

Viktigt att tänka på

Man jobbar ofta under tidspress och det är viktigt att man kan arbeta snabbt och effektivt även när det är stressigt.

Hur ser utbildningen ut

Det är samma ämnesplaner som det nationella yrkespaketet enligt skolverket och du får betyg i dina avklarade kurser.

Som lärlingsstuderande kan du söka bidrag och/eller lån via CSN.

Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial.