Kylmontör

Publicerades den 10 maj 2016

Vad leder utbildningen till?

Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel kyl- och frysdiskar, värmepumpar och isbanor. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. kylmontör eller kyltekniker.

Viktigt att tänka på!

Arbetet kräver god fysik. Tekniskt intresse och god kommunikationsförmåga. Servicetänk.

Hur ser utbildningen ut?

Det är samma ämnesplaner som på den skolförlagda varianten av yrkesprogrammet och du får betyg i dina avklarade kurser.

Praktisk ellära – 100 p

Systemuppbyggnad – 100 p

Värmelära – 100 p

Verktygs- och materialhantering – 100 p

Elkrafttekniker – 100 p

Luftbehandling – 100 p

Kyl‑ och värmepumpsteknik – grund – 100 p

Kyl‑ och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet – 100 p

Kyl- och värmepumpsteknik – installation – 200 p

Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering – 100 p

Kyl- och värmepumpsteknik – service – 200 p

VVS Svets och lödning rör – 100 p

Mät och reglerteknik – 100 p

Injusteringsteknik – 100 p

Utbildningens längd är på ca 80 veckor.

Som lärlingsstuderande kan du söka bidrag och/eller lån via CSN.

Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial.