Övriga utbildningar

Publicerades den 10 maj 2016

Exempel på övriga yrkesutbildningar:

Frisör

Trädgård

Djurskötsel

Fastighetsskötsel

Lager och terminalarbete

 

Kontakta oss så får du mer information

larlingsakademin@kristianstad.se