Ska jag själv hitta min lärlingsplats?

Publicerades den 11 maj 2020

Vid planeringen av din utbildning ska du själv vara aktiv och medverka till att hitta din egen lärlingsplats. Startar du genom individuell start och inom vissa branscher ska du själv hitta en lärlingsplats.