Butikssäljare

Publicerades den 1 april 2016

Lärlingsutbildning Butikssäljare

 

Vad leder utbildningen till

Efter kursen är du redo för arbete inom butik/handel, i vissa fall på det företag som du har tillbringat din lärlingstid hos. Du får betyg i yrkeskurser samt ett lärlingsintyg från arbetsgivaren. Du kan även fortsätta att studera inom området på olika sätt.

Längd

21 veckors heltidsstudier inklusive 1 veckas introduktionskurs.

Förkunskaper:

Grundskola med godkända betyg i svenska/svenska som andra språk eller motsvarande.

Att tänka på:

Du måste hitta din egen lärlingsplats. När du ansöker till handel kommer vi att träffa dig och gå igenom vad det innebär att hitta sin egen plats och vilken information du kan lämna till arbetsgivarna.

Hur ser utbildningen ut

Utbildningen följer det nationella yrkespaketet enligt skolverket och du får betyg i dina avklarade kurser.

Personlig försäljning 1, 100 poäng

Personlig försäljning 2, 100 poäng

Inköp 1, 100 poäng

Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng

Övrigt:

Som lärlingsstuderande kan du söka bidrag och/eller lån via CSN.

Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial.