Träarbetare

Publicerades den 1 april 2016

Vad leder utbildningen till

Byggyrket är variationsrikt och fritt. Du kan arbeta både inomhus och utomhus, i byggföretag eller med servicearbeten.

Viktigt att tänka på

Arbetet kräver god fysik. Ibland jobbar man på höga höjder. Byggbranschen är konjunkturkänslig

Hur ser utbildningen ut

Efter genomgången lärlingsutbildning (grundutbildning) hos oss med godkända betyg, har du möjlighet att söka jobb inom byggbranschen. Du anställs då som lärling på företaget och får lärlingslön. Efter ca två års lärlingsanställning gör du ett yrkesteoretiskt prov, och när detta blivit godkänt får du ditt yrkesbevis och är färdigutbildad. Branschen kräver körkort B.

Det är samma ämnesplaner som det nationella yrkespaketet enligt Skolverket och du får betyg i dina avklarade kurser.

Som lärlingsstuderande kan du söka bidrag och/eller lån via CSN.

Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga vuxenelever betala för kurslitteratur och studiematerial.