Var finns utbildningen/lärlingsplatsen och hur tar jag mig dit?

Publicerades den 11 maj 2020

Utbildningsorten varierar, kontrollera vad som gäller för just din utbildningen. Lärlingsplatsen är i möjligaste mån i närhet av din bostad.

Du bekostar själv dina resor till och från skolan och lärlingsplatsen.