Undersköterska

Publicerades den 10 maj 2016

Lärlingsutbildning undersköterska

Vad leder utbildningen till

Efter genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg har du möjlighet att söka jobb som undersköterska, du får betyg i yrkeskurser, referenser från arbetsgivare samt intyg. Du kan behöva komplettera din utbildning med kurserna sv1/sva1, sh1a1 och psykologi 1.

Längd

65 veckors heltidsstudier inklusive 1 veckas introduktionskurs.

 

Förkunskaper:

Grundskola med godkända betyg i svenska/svenska som andra språk eller motsvarande.

 

Att tänka på:

Du måste ha förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Arbetet kan innebära tunga lyft men du kommer att få kunskap om lyftteknik och hjälpmedel. Arbetstiderna innebär att man även arbetar kvällar och helger, även under utbildningstiden.

Kurser:

Anatomi och fysiologi 1, 50p

Anatomi och fysiologi 2, 50p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, 100p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p

Gerontologi och geriatrik, 100p

Hälso- och sjukvård 1, 100p

Hälso- och sjukvård 2, 100p

Omvårdnad 1, 100p

Omvårdnad 2, 100p

Psykiatri 1, 100p

Psykiatri 2, 100p

Social omsorg 1, 100p

Social omsorg 2, 100p

Vård- och omsorg specialisering, 100p