Validera dina kunskaper

Validering innebär enligt skollagen "en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskap-er och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

Mål

Målet med validering är att på ett strukturerat sätt synliggöra kunskaper och kompetenser som en person har skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Kunskaperna valideras och prövas mot yrkeskurser på gymnasienivå.

 

Utbildningsanordnare

Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och lärcentrum Kristianstad

Utbildningsort

Varierande

Så här går det till

Steg 1:

Information och vägledning

Kompetenskartläggning

Detta görs hos en studie– och yrkesvägledare i din hemkommun.

Steg 2:

Fördjupad kartläggning och bedömning

Inom ramen för en orienteringskurs görs kompetenskartläggning/bedömning av en yrkeslärare, ofta i samarbete med en arbetsplats. Tidsåtgång planeras individuellt.

Steg 3:

Planering för kompletterande utbildning.

Efter valideringsfasen upprättas en individuell studieplanering för kompletterande utbildning, i de fall det behövs för att kunna få betyg.

Studieekonomi

Under valideringen är du antagen till en orienteringskurs som berättigar till studiemedel från CSN.

Individuell planering av studietakt.

Ansökan

Ansökan görs via webbansökan hos studievägledare i din hemkommun och det är löpande antagning till kursen.

En ansökan ska innehålla:

Komplett ifylld kompetenskartläggning.

Betyg

Arbetsgivarintyg

Ev övriga bilagor